Hartelijk dank voor uw aanschaf.

When you receive below email or similar email then do NOT click on the links. It is a virus! And it is taking over your computer ! Begin forwarded message: From: ICS Cards NV. <dskfdsck @ whs010.vboxx.nl> Date: 23 October 2014 06:20:44 BST To: your mail Subject: Hartelijk dank voor uw aanschaf. Datum 22 10 2014 Betreft: Hartelijk dank voor uw aanschaf. Geachte Heer/Mevrouw, Uit de akte blijkt dat u kaart zojuist is geinfiliteerd bekjk u kaart op: http://icscards.nl/mijnkaart/   (Link is going to : subdir from this website : monders.co.uk…

Read More